Administrator IT

Firma ADAMPOL S.A. poszukuje do pracy w siedzibie Adampol S.A. w Zaściankach osoby na stanowisko

Administratora IT

Zadania:

 • Zapewnienie wsparcia dla użytkowników końcowych, obsługa zgłoszeń i rozwiązywanie incydentów
 • Instalacje i nadzór oprogramowania na urządzeniach użytkownika końcowego
 • Utrzymanie aplikacji biznesowych
 • Administracja i nadzór nad infrastrukturą sieciową i serwerową
 • Tworzenie i uaktualnianie dokumentacji technicznej

Nasze oczekiwania:

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (co najmniej 2 lata)
 • Bardzo dobra znajomość systemów Microsoft i administrowania nimi
 • Dobra znajomość systemów operacyjnych Linux/BSD i administrowania nimi
 • Dobra znajomość zagadnień sieciowych LAN/WAN
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Mile widziane:

 • Doświadczenie w administracji systemami klasy ERP (SAP)
 • Doświadczenie z technologiami VmWare
 • Doświadczenie w administracji SQL

Oferujemy:

 • Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia
 • Stabilne zatrudnienie (umowę o pracę)
 • Pakiet socjalny
 • Możliwość rozwoju zawodowego

Kontakt:
Marianna Kozłowska – Dyrektor Działu Kadr
mkozlowska@adampolsa.com.pl
tel. +48 85 740 78 60

 

 

Proszę umieścić klauzulę w aplikacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADAMPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaściankach (15-521) przy ulicy Usługowej 3, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L119, s.1, dalej zwane: „RODO”, zawartych w moim CV dla potrzeb obecnej rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w okresie do 6 miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia wyrażenia niniejszej zgody.

Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Zostałam/em również poinformowana/y, iż zgoda może zostać w każdym momencie wycofana, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa.