Polityka jakości
 • POLITYKA JAKOŚCI

  Nasza Firma jest solidnym i zaufanym partnerem działającym na rynku motoryzacyjnym w kraju i za granicą. Świadczymy usługi transportowe, spedycyjne, magazynowe oraz obsługę pojazdów mechanicznych, wspomagane serwisem warsztatowym i usługami składu celnego. 

   

  POMAGAMY KLIENTOM ZWIĘKSZYĆ ICH KONKURENCYJNOŚĆ 

   

  Aby zrealizować powyższą misję: 

  • stale zdobywamy zaufanie naszych Klientów, oferując wysokiej jakości usługi, które Spółka świadczy dokładnie, rzetelnie i terminowo,
  • zwiększamy zaangażowanie Pracowników i Współpracowników w budowę stabilnej przyszłości Firmy, zapewniając im satysfakcjonującą pracę i wspierając ich rozwój osobisty oraz karierę zawodową w ADAMPOL SA,
  • dążymy do uzyskania stabilnej pozycji finansowej Firmy pozwalającej na finansowanie projektów związanych z rozwojem technologicznym i organizacyjnym Spółki,
  • zmierzamy do bycia wiarygodnym i przejrzystym partnerem realizującym wzrost wartości Firmy z zachowaniem społecznej odpowiedzialności biznesu, troszcząc się o społeczność lokalną i dbając o środowisko naturalne, 
  • racjonalnie użytkujemy surowce, materiały, paliwa, energię i wodę,
  • prowadzimy gospodarkę odpadami, w celu ich minimalizacji,
  • podejmujemy efektywne działania w kierunku dalszego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem,
  • zobowiązujemy się zapobiegać awariom.

   

  Konsekwentna realizacja wymienionych celów będzie wspierana przez zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem. Zobowiązujemy się więc do spełniania i przestrzegania wymagań stawianych przez normy EN-ISO 9001, EN-ISO 14001 i przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz do osobistego nadzoru i

  udostępnienia niezbędnych środków pozwalających na jego utrzymanie i doskonalenie.

  Deklarujemy wolę stałej realizacji Polityki Jakości i Środowiska czego efektem będzie satysfakcja Klienta oraz sukces Firmy.