Dobra inwestycja – podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
 • FUNDUSZE EUROPEJSKIE

   

  Z dumą informujemy, iż firma ADAMPOL SA odniosła sukces aplikując o środki finansowe
  z Unii Europejskiej.


  Spółka otrzymała dotacje w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie  rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.                                                  Dnia 06 lutego 2012r. Zarząd Spółki podpisał         
  umowę nr UDA-POLK.08.01.01-20-132/11-00 o dofinansowanie na realizację projektu:
  „Dobra inwestycja – podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników firmy ADAMPOL SA”.

  Celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności zarówno kadry zarządzającej,
  jak i administracyjno – wykonawczej ADAMPOL SA, co przyczyni się do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa i podniesie jego konkurencyjność na dynamicznie rozwijającym się rynku branży TLS. Projekt daje możliwość pracownikom Spółki zdobycia praktycznej wiedzy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania strategicznego oraz umożliwi podniesie umiejętności komunikacji w językach obcych.

  W trakcie realizacji tej inwestycji zatrudnieni w Spółce otrzymają również szereg usług szkoleniowych związanych z aspektami prawnymi, technologią informatyczną, jak również  z bezpieczeństwem na drodze i ecodriving-iem.

   

   

  Koordynator projektu:
   

  Agnieszka Borowska - Żywno

  aborowska@adampolsa.com.pl
  tel. +48 85 740 76 24
  mob. +48 603 640 133

  Pracownik
  ds. obsługi finansowej projektu:

  Ewa Drozdowska - Znosko

  eznosko@adampolsa.com.pl 
  tel. +48 85 740 78 54
  mob. +48 693 31 22 66

   

  Więcej informacji o programie: www.efs.gov.pl