Historia firmy
 • HISTORIA FIRMY

  07.12.1990 r. Założenie firmy Adampol przez Adama Byglewskiego
  1992 r. Dołączenie do Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce – największej polskiej organizacji skupiającej przewoźników
  1994 r. Rozszerzenie oferty o usługi magazynowania i składu celnego
  1996 r. Przekształcenie formy organizacyjno - prawnej przedsiębiorstwa w spółkę akcyjną, która 28 października 1996 r. zostaje wpisana do Rejestru Handlowego. W tym samym roku następuje przeniesienie siedziby firmy z Supraśla do Zaścianek k. Białegostoku, gdzie wybudowana została nowa hala magazynowa, skład celny oraz powstał serwis warsztatowy.
  1999 r. Rok obfituje w kolejne zmiany, z których najważniejsze to poszerzenie oferty o usługi spedycyjne oraz „inwestowanie w jakość”
  2000 r. Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością, co zostaje uhonorowane certyfikatem ISO 9002, potwierdzonym przez firmę SGS-ICS Zertifiziertes Qualitatsmanagement z Hamburga
  2001 r. Wyposażenie wszystkich autotransporterów w system śledzenia GPS
  2003 r. Adampol S.A. otrzymuje certyfikat Jakości ISO 9000:2000, potwierdzony przez TÜV Saarland z Niemiec. W tym samym roku zostaje podjęta decyzja o rozpoczęciu długoterminowej współpracy. Ponadto, Spółka tworzy ona nowe schematy logistyczne przy dostarczaniu samochodów na zasadach „door to door” z wykorzystaniem transportu morskiego, kolejowego i drogowego oraz placów przeładunkowych. Rok 2003 to także rok utworzenia spółki córki Vectura LLC, firmy transportowej z siedzibą w Moskwie, a także utworzenia firmy transportowo - spedycyjnej Transcar w Kaliningradzie.
  2004 r. Przystąpienie do grona przewoźników europejskich European Car - Transport Group of Interest.
  2007 r. Dołączenie do oferty możliwości korzystania profesjonalnego i nowoczesnego terminalu przeładunkowego zlokalizowanego na terenie Wolnego Obszaru Celnego (WOC) w Małaszewiczach, gm. Terespol. Dysponujemy tam placem składowym o pojemności na ponad 10 tysięcy samochodów.
  2008 r. Utworzenie firmy córki „Adampol Investment LLC”

  2009 r.

  Otworzenie oddziału Adampol SA w Maidenhead

  2010 r. Adampol SA został członkiem międzynarodowej organizacji Global Compact – największej na świecie inicjatywy na rzecz odpowiedzialności korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju.
  Wdrożenie programu CSR opierającego się na podstawowych zasadach z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu - Zrównoważony Rozwój.
  2011 r. W ramach grupy Adampol utworzono firmę BM Vehicle Logistics GmbH z siedzibą w Salzgitter.
  2012 r. Otworzenie Centrum Montażowego SKD na terminalu w Małaszewiczach.
  Otworzenie oddziału Adampol SA w Turynie.
  2013 r.

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kontrahentów, rozpoczęto w tym roku świadczenie szerokiej gamy usług w zakresie PDI (Pre-delivery Inspection) w Małaszewiczach.
  Otworzenie oddziału Adampol SA w Antwerpii.