OBIEKT INFRASTRUKTURY W MAŁASZEWICZACH

R

 

ealizując projekt ustawy o transporcie kolejowym, poniżej publikujemy dokumenty obiektu infrastruktury usługowej w Małaszewiczach:

 

Regulamin Obiektu Małaszewicze

Załącznik nr 1 - Wniosek o dostęp

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Załącznik nr 3 - Cennik dostępu do infrastruktury

Statut obiektu infrastruktury usługowej

ADAMPOL S.A. to firma odpowiedzialna społecznie. Jesteśmy odpowiedzialni wobec Klientów, pracowników, społeczności lokalnej oraz środowiska naturalnego. Przestrzegamy wszelkich  zasad z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i działania przeciw korupcji.

centrum konferencyjne

Centrum konferencyjne.