Innowacje
 • INNOWACJE

  Przy firmie ADAMPOL SA powstała grupa rozwojowo badawcza złożona ze specjalistów zajmujących się pracą koncepcyjną i tworzeniem nowej wiedzy, usług, procesów, metod i systemów. Ich celem jest zarządzaniem projektami innowacyjnymi, związanymi z realizacją zadań związanych z transportem logistyką a także zarządzaniem zasobami ludzkimi.

  Projekty innowacyjne powstałe w Spółce mają poszukiwać i testować rozwiązania problemów firm transportowych. Istotnym jest aby powstała koncepcja pozwalająca na skuteczniejsze i efektywniejsze zapobieganie, jak również zwalczanie pojawiających się trudności.

  W ramach projektów rozwojowych zakładane jest udoskonalanie pewnych metod, które do tej pory były wykorzystywane, ale nie pozwalają na osiągnięcie satysfakcjonujących rezultatów w dziedzinie zarówno logistyki przewozowej, jak i zarządzania zasobami ludzkimi. Istotnym jest wykorzystanie potencjału firmy w dziedzinie zasobów rzeczowych i ludzkich. Spółka dysponuje bardzo dobrym zapleczem - nowoczesną salą szkoleniową oraz placami przeładunkowymi pozwalającymi na badania, podnoszenie kwalifikacji wraz z praktycznym przekazaniem wiedzy.

  Personel to wykształceni i kompetentni ludzie z wieloletnim doświadczeniem, posiadający wiedzę w zakresie obowiązujących w Polsce przepisów prawnych zarówno dotyczących transportu jak i bhp, wspierani przez kadrą naukową Politechniki Białostockiej.

  ADAMPOL SA, jako firma z kilkunastoletnim doświadczeniem z zakresu usług transportowych, posiada wymagane licencje i certyfikaty, przywiązuje dużą wagę do współpracy z poszczególnymi instytucjami zarówno w kwestii zmieniającego się prawa jaki i kierunków rozwoju.