Usługi celne
 • USŁUGI CELNE

   

  W naszej firmie świadczymy pełną obsługę celno-spedycyjną. Głównym zadaniem pracowników działu jest:

  • przygotowanie zgłoszeń celnych we wszystkich procedurach (importowych, eksportowych, tranzytowych)
  • zabezpieczenie należności wynikających z długu celno-podatkowego w tranzycie,  posiadamy gwarancję tranzytową do wystawiania dokumentu T1
  • kompleksowa obsługa procedury TIR - Upoważniony nadawca TIR
  • możliwość samodzielnego zakładania plomb celnych
  • sporządzanie dokumentów CMR, SMGS, CIM
  • przygotowanie deklaracji AKC-U
  • przygotowanie dokumentu  DSK – składowanie czasowe
  • przygotowanie elektronicznego zgłoszenia tranzytowego EPI (Białoruś, Rosja, Kazachstan)

   

  Nasze mocne strony  to:

  • posiadanie zabezpieczenia generalnego w procedurze dopuszczenia do obrotu
  • składy celne w Zaściankach, Łapach
  • działalność na terenie Wolnego Obszaru Celnego w Małaszewiczach, co umożliwia procesy składowania, magazynowania, pakowania, konsolidacji i dekonsolidacji towarów przeznaczonych dla odbiorców zagranicznych lub sprowadzonych przez importerów na potrzeby krajowe, bez konieczności opłacania cła i podatku
  • posiadanie certyfikatu AEO typu F – Uproszczenia Celne/Bezpieczeństwo i Ochrona, co przekłada się na szybsze, tańsze i bardziej elastyczne dostawy, przy jednoczesnym skróceniu czasu odpraw celnych
  • odprawy dokonywane na naszych placówkach w Zaściankach, Łapach i Małaszewiczach (miejscach uznanych) bez konieczności dostarczania towarów do Urzędu Celnego, rewizja celna odbywa się na miejscu
  • procedura uproszczona dla wszystkich procedur celnych
  • odprawa celna trwa maksymalnie 1 godzinę
  • dogodne położenie na trasie Białystok – Bobrowniki; Małaszewicze-Koroszczyn

   

  Składy celne, należące do Adampol SA, odpowiadają międzynarodowym standardom, min. ISO i Vecos.

   

  Kontakt:

  Krzysztof Danilczyk

  kdanilczyk@adampolsa.com.pl

  tel: +48 85 740 76 00; fax: +48 85 740 78 81

  mob: +48 603 164 615