Magazynowanie, Przeładunki Towarów
 • MAGAZYNOWANIE, PRZEŁADUNKI TOWARÓW

   

  W naszym Centrum Logistycznym w Małaszewiczach (teren Wolnego Obszaru Celnego) wykonujemy m.in.:

  • bezterminowe składowanie towarów pochodzenia unijnego oraz
   nieunijnego w zadaszonym magazynie (blisko 14 000 m2)
  • usługi przeładunku towarów z kontenera do ciężarówki i v.v. oraz cross-docking, przeładunki pod dozorem celnym
  • transport multimodalny
  • dodatkowe usługi magazynowe: przepakowywanie, składanie partii, oklejanie, etykietowanie
  • dystrybucja
  • kompleksową dokumentację celną importową oraz eksportową
  • odprawy celne w uproszczeniu możliwe poza godzinami pracy Urzędu Celnego
  • Indywidualne rozwiązania logistyczne dostosowane do potrzeb klienta

   

  Walory Terminalu w Małaszewiczach:

  •  tory kolejowe o standardzie europejskim i rosyjskim
  •  terminal z placem kontenerowym o możliwościach przeładunku 40.000TEU/rok
    i składowania 1600TEU
  •  Wolny Obszar Celny pracuje 24/7
  • własne zaplecze techniczne, infrastruktura oraz wiedza niezbędna do wykonania bezpiecznego przeładunku oraz składowania wszelkiego rodzaju towaru
  •  ochrona 24/7 magazynu jak i całej własności Adampol
  •  wysokie standardy jakościowe
  •  kompleksowa obsługa jednego, wiarygodnego dostawcy

   

  Kontakt:

  Z-ca Dyrektora ds. Handlowych Centrum Logistycznego w Małaszewiczach
   

  Barbara Wójcik
  bwojcik@adampolsa.com.pl

  tel.: +48 603 703 467

  EN/RU

   

  Kierownik Sekcji Kolejowej

  Ewa Trochimiuk
  etrochimiuk@adampolsa.com.pl
  tel.: +48 723 725 780

  EN/RU