Oferty pracy
 • OFERTY PRACY

  Na tej stronie znajdziecie Państwo aktualne oferty w naszej firmie, poznacie nasze oczekiwania wobec kandydatów a także dowiecie się, co możemy Państwu zaoferować z naszej strony.

  Kontakt:

  Marianna Kozłowska

  mkozlowska@adampolsa.com.pl

  tel: +48 85 740 78 72; fax: +48 85 740 78 61

  mob: +48  601 562 120

   

   

  Prosimy osoby zainteresowane o umieszczaniu w aplikacji poniższej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

   

  Klauzula zgody kandydatów do pracy umieszczana w CV

  (obecne i przyszłe rekrutacje)

   

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jestADAMPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaściankach (15-521) przy ulicy Usługowej 3, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L119, s.1, dalej zwane: „RODO”, zawartych w moim CV dla potrzeb obecnej rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w okresie do 6 miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia wyrażenia niniejszej zgody.

   

  Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Zostałam/em również poinformowana/y, iż zgoda może zostać w każdym momencie wycofana, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa.