Specjalista ds. Obsługi Transportu – Gdańsk

Wymagania:

 • praktyczna wiedza dotycząca zagadnień transportowych
 • samodzielność
 • zdolności analityczne
 • wykształcenie wyższe (preferowane: logistyka, spedycja, transport)
 • dobra znajomość j. angielskiego (dodatkowym atutem będzie znajomość innego języka)
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • dobra znajomość obsługi komputera

Obowiązki:

 • współpraca z klientem
 • przygotowywanie ofert transportowych i przetargowych
 • nawiązywanie oraz utrzymywanie współpracy z firmami transportowymi
 • nadzór nad jakością i terminowością procesów transportowych
 • bieżąca praca w systemach wewnętrznych

W zamian firma oferuje:

 • stanowisko zapewniające wiele wyzwań zawodowych
 • dużą samodzielność i odpowiedzialność
 • niezbędne narzędzia pracy
 • ciekawą pracę w międzynarodowej firmie
 • stabilne zatrudnienie
 • możliwość pracy w młodym, dynamicznym zespole
 • dodatkowe szkolenia

Wszystkie zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesłanie CV na adres e-mailowy mkozlowska@adampolsa.com.pl

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Proszę umieścić klauzulę w aplikacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADAMPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaściankach (15-521) przy ulicy Usługowej 3, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L119, s.1, dalej zwane: „RODO”, zawartych w moim CV dla potrzeb obecnej rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w okresie do 6 miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia wyrażenia niniejszej zgody.

Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Zostałam/em również poinformowana/y, iż zgoda może zostać w każdym momencie wycofana, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa.