Kontroler Jakości

Miejsce pracy: Zaścianki, Polska

Oczekiwania:

– wykształcenie wyższe,
– dobra znajomości obsługi komputera oraz pakietu MS Office,
– prawo jazdy kat. B,
– znajomość języka angielskiego i niemieckiego lub rosyjskiego,
– kreatywność i zaangażowanie.

Obowiązki:

Kontrola pracy kierowcy i stanu technicznego autotransporterów podczas załadunków i rozładunków samochodów.

W zamian firma oferuje:

– pracę w rozwijającej się firmie
– stabilne zatrudnienie
– ciekawą pracę w branży automotive
– pakiet socjalny
– prywatną opiekę zdrowotną
– narzędzia niezbędne do pracy (laptop, telefon)

Kontakt telefoniczny:

+48 601 560 384

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

SPOSÓB APLIKOWANIA

Zainteresowanych zachęcamy do wysyłania aplikacji przez poniższy formularz.

Więcej o firmie: http://www.adampolsa.com.pl

Proszę umieścić klauzulę w aplikacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADAMPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaściankach (15-521) przy ulicy Usługowej 3, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L119, s.1, dalej zwane: „RODO”, zawartych w moim CV dla potrzeb obecnej rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w okresie do 6 miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia wyrażenia niniejszej zgody.

Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Zostałam/em również poinformowana/y, iż zgoda może zostać w każdym momencie wycofana, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa.