Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, ekonomiczne
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Dobra znajomość programu Excel
 • Umiejętności analityczne

Obowiązki:

 • Wspieranie zespołu w przygotowaniu raportów i analiz
 • Aktywne uczestnictwo w procesie planowania i budżetowania
 • Opracowywanie modeli prognostycznych i analiz finansowych
 • Współpraca z innymi zespołami w firmie

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Pracę w dużej renomowanej międzynarodowej firmie na terenie Polski
 • Niezbędne narzędzia pracy (służbowy laptop)
 • Pracę w dynamicznym zespole
 • Dobrą atmosferę pracy sprzyjającą działaniu

Opis dodatkowy

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy wysyłać na adres mkozlowska@adampolsa.com.pl

Więcej o firmie: http://www.adampolsa.com.pl

Proszę umieścić klauzulę w aplikacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADAMPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaściankach (15-521) przy ulicy Usługowej 3, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L119, s.1, dalej zwane: „RODO”, zawartych w moim CV dla potrzeb obecnej rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w okresie do 6 miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia wyrażenia niniejszej zgody.

Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Zostałam/em również poinformowana/y, iż zgoda może zostać w każdym momencie wycofana, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa.