Koordynator Taboru Podwykonawców

Obowiązki:

– organizacja, nadzór i bieżąca obsługa przewozów międzynarodowych (w tym kolejowych)

– utrzymywanie i rozwój długofalowych relacji z Przewoźnikami

– pozyskiwanie nowych Przewoźników

– negocjacje ofert handlowych i optymalizacja kosztów spedycyjnych

Oczekiwania:

– doświadczenie w pracy związanej z transportem kolejowym

– znajomość języka angielskiego

– znajomość języka niemieckiego mile widziana

– umiejętność negocjacji
– samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy własnej
– dobra znajomość obsługi komputera i MS Office

– gotowość do odbywania delegacji

W zamian firma oferuje:

– stabilne zatrudnienie w rozwijającej się firmie międzynarodowej
– ciekawą pracę w branży automotive

– współpracę z doświadczonymi specjalistami
– pakiet świadczeń pozapłacowych, takich jak prywatna opieka zdrowotna, ubezpieczenie grupowe

– możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji przy użyciu formularza Aplikuj.

Więcej o firmie: http://www.adampolsa.com.pl

Proszę umieścić klauzulę w aplikacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADAMPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaściankach (15-521) przy ulicy Usługowej 3, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L119, s.1, dalej zwane: „RODO”, zawartych w moim CV dla potrzeb obecnej rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w okresie do 6 miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia wyrażenia niniejszej zgody.

Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Zostałam/em również poinformowana/y, iż zgoda może zostać w każdym momencie wycofana, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa.