Ustawiacz/ manewrowy – Małaszewicze Małe

 Firma ADAMPOL SA poszukuje pracowników do pracy na Bocznicy Kolejowej w Centrum Logistycznym Małaszewicze na stanowiska:

Ustawiacz/ manewrowy

Wymagania:

 • samodzielność
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • uprawnienia ustawiacza/ manewrowego

Obowiązki:

 • wykonywanie manewrów
 • wykonywanie czynności ustawiacza i kierowanie pracą drużyny manewrowej (zestawienie, łączenie i rozłączanie pojazdów kolejowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami)
 • sprzęganie i rozprzęganie wagonów
 • zabezpieczanie pojazdów kolejowych przed zbiegnięciem
 • wykonywanie prac załadunkowych (zgodnie z posiadanymi uprawnieniami)

W zamian firma oferuje:

 • atrakcyjne wynagrodzenie (umowa o pracę)
 • stabilne zatrudnienie
 • możliwość pracy w młodym, dynamicznym zespole
 • dodatkowe szkolenia
 • narzędzia niezbędne do wykonywania pracy
 • zatrudnienie w stabilnej, międzynarodowej firmie


Kontakt:
Elżbieta Jakimiuk

ejakimiuk@adampolsa.com.pl
kom.: +48 783 944 693

www.adampolsa.com.pl/terminale/

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Proszę umieścić klauzulę w aplikacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADAMPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaściankach (15-521) przy ulicy Usługowej 3, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L119, s.1, dalej zwane: „RODO”, zawartych w moim CV dla potrzeb obecnej rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w okresie do 6 miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia wyrażenia niniejszej zgody.

Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Zostałam/em również poinformowana/y, iż zgoda może zostać w każdym momencie wycofana, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa.