Zachęcamy do zapoznania się z kolejnym artykułem w gazecie Rzeczpospolita, który zawiera wypowiedź Prezesa Zarządu naszej firmy – Krzysztofa Dakowicza odnośnie wzrostu kosztów funkcjonowania po wejściu w życie wszystkich zapisów Pakietu Mobilności: