INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

Informacje o firmie:

ADAMPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaściankach k/Białegostoku
ul. Usługowa 3
15-521 Zaścianki k. Białegostoku

 

Telefon centrali: +48 85 740 78 60
Fax: +48 85 740 78 61
E-mail: adampol@adampolsa.com.pl

 

NR KRS: 0000056707 Sądu Rejonowego w Białymstoku; NIP: 542-000-01-62; REGON: 002347759; Kapitał zakładowy: 855.800,00 zł opłacony w całości.

 

Strona internetowa: www.adampolsa.com.pl

 

e-mail: adampol@adampolsa.com.pl

logowanie-uzytkownicy

Sprawne zarządzanie gwarantują nam wprowadzone systemy jakości oparte o najwyższe europejskie standardy. Otrzymaliśmy  certyfikat  zgodności  usług z normą  ISO 9001  w zakresie spedycji, magazynowania i usług transportowych a kadra  zarządzająca posiada Certyfikaty Kompetencji Zawodowych
w Międzynarodowym Transporcie Drogowym Rzeczy wydane przez Instytut Transportu Samochodowego

W SKRÓCIE…

Liczba zatrudnionych osób
1600

Oddziałów
611

Liczba zewnętrznych autotransporterów
1200

Łączna powierzchnia placów składowych
42 ha