KONTAKT I MAPA DOJAZDU

ADAMPOL S.A.

ul. Usługowa 3
15-521 Zaścianki k. Białegostoku

Telefon centrali: +48 85 740 78 60
Fax: +48 85 740 78 61
E-mail: adampol@adampolsa.com.pl

NR KRS: 0000056707
Sądu Rejonowego w Białymstoku
NIP: 542-000-01-62
REGON: 002347759
Kapitał zakładowy:
855.800,00 zł opłacony w całości.

Napisz do nas

  ADAMPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaściankach (15-521) przy ulicy Usługowej 3, pragnie poinformować, iż jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (zwanego dalej: „RODO”), w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych zamieszczonych w formularzu kontaktowym. Więcej na ten temat w naszej Polityce Prywatności.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne ale niezbędne do celów marketingowych, badania stopnia zadowolenia klienta, statystycznych oraz prowadzenia obsługi przedsprzedażowej i posprzedażowej.
  2. Dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji celów o których mowa w pkt.1 lub odwołania zgody;
  3. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Wyrażona zgoda może zostać w każdym momencie wycofana, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody,
  4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim o ile będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji zadań określonych w pkt.1.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do kontaktu z Panią/Panem – brak podania danych uniemożliwi kontakt;
  6. W oparciu o dane osobowe Spółka nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  8. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Adampol S.A. można się skontaktować poprzez e-mail: rodo@adampolsa.com.pl

  ADAMPOL S.A. to firma odpowiedzialna społecznie, co oznacza że jesteśmy odpowiedzialni wobec Klientów, pracowników, społeczności lokalnej oraz środowiska naturalnego. Przestrzegamy wszelkich  zasad z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i działania przeciw korupcji.

  W SKRÓCIE…

  Liczba zatrudnionych osób
  1300

  Liczba własnych autotransporterów
  611

  Liczba zewnętrznych autotransporterów
  1500

  Łączna powierzchnia placów składowych
  42 ha