KONTAKT I MAPA DOJAZDU

Transport
samochodów

Dyspozytornia Zaścianki
dysp@adampolsa.com.pl
tel.: +48 85 740 78 80

EN/RU

Spedycja

Główny Koordynator Taboru Podwykonawców
Adam Walendziuk
awalendziuk@adampolsa.com.pl
tel.: +48 85 740 78 85
kom.: +48 601 958 001

EN/RU

Zastępca Dyrektora Sprzedaży
ds. Obsługi Klienta Automotive

Marta Kundzicz
mkundzicz@adampolsa.com.pl
tel.: +48 85 740 76 05
kom.: +48 601 952 240

EN/RU

Manager ds. Rozwoju Sprzedaży
(German development)

Urszula Szydlik-Żukowska
uszydlik@adampolsa.com.pl
tel.: +48 85 740 78 92
kom.: +48 603 720 299

EN/DE

 

Specjalista ds. Sprzedaży i Obsługi Transportu
(French development)

Alan Żukowski
azukowski@adampolsa.com.pl
tel.: +48 85 740 76 40
kom.: +48 885 150 359

EN/FR

Zastępca Dyrektora Departamentu Sprzedaży ds. Koordynacji Sprzedaży
Iwona Konieczna
ikonieczna@adampolsa.com.pl
tel.: +48 85 740 76 35
kom.: +48 885 150 590

EN/IT

Transport i spedycja
Cargo drogowe

Zastępca Dyrektora Centrum Logistycznego w Małaszewiczach
Artur Klim
aklim@adampolsa.com.pl
kom.: +48 603 608 399

Dyrektor Sprzedaży Cargo
Barbara Koncewicz
bkoncewicz@adampolsa.com.pl
tel.: +48 85 874 50 24
kom.: +48 605 898 006

EN/RU

Kierownik Działu Sprzedaży Klienta Cargo
Marta Cwalina-Florczyk
mcwalina@adampolsa.com.pl
tel.: +48 85 874 50 24
kom.: +48 695 011 441

EN

Specjalista ds. Sprzedaży i Obsługi Transportu
Aleksandra Dawidziuk
adawidziuk@adampolsa.com.pl
tel.: +48 85 874 50 24
kom.: +48 885 150 420

EN/RU

Manager ds. Rozwoju Multimodal
Irena Giczan
igiczan@adampolsa.com.pl
kom.: +48 885 950 357

RU

Transport
z Chin i do Chin

Kierownik Działu New Business
Adrian Guzman
aguzman@adampolsa.com.pl
tel.: +48 58 737 63 87
kom.: +48 607 772 020

EN

Transport kolejowy, intermodalny.
Magazyn, Terminal Małaszewicze

Operacje

Zastępca Dyrektora
Centrum Logistyczne w Małaszewiczach
Artur Klim
aklim@adampolsa.com.pl
kom.: +48 603 608 399

 

Sprzedaż, opieka nad Klientami

Zastępca Dyrektora ds. Sprzedaży Ładunków Cargo
Centrum Logistyczne w Małaszewiczach
Barbara Wójcik
bwojcik@adampolsa.com.pl
kom.: +48 603 703 467

EN/RU

 

Manager ds. Rozwoju Multimodal
Irena Giczan
igiczan@adampolsa.com.pl
kom.: +48 885 950 357

RU

Załadunek/rozładunek
Małaszewicze

Rozładunek/załadunek aut

Kierownik Terminala Samochodowego

Dawid Ignaciuk
dignaciuk@adampolsa.com.pl
kom.: +48 605 601 728

Rozładunek/załadunek kontenerów

Kierownik Terminala Kolejowego
Centrum Logistyczne w Małaszewiczach

Marcin Suszczyński
msuszczynski@adampolsa.com.pl
kom.: +48 695 140 258

 

Awizacja kontenerów

oper@adampolsa.com.pl

 

Usługi
celne

Oddział Zaścianki i Oddział Gdańsk

Kierownik Sekcji Celnej
Emilia Milewska
emilewska@adampolsa.com.pl
tel.: +48 85 740 76 00
kom.: +48 693 312 326

EN/RU

Oddział Małaszewicze

Kierownik Sekcji Celnej
Artur Klim
aklim@adampolsa.com.pl
kom.: +48 603 608 399

EN

 

 

Serwis aut
ciężarowych i osobowych

Zastępca Dyrektora Serwisu
Bartłomiej Konończuk
bkononczuk@adampolsa.com.pl
tel.: +48 85 740 76 09
kom.: +48 601 353 114

EN

Sprzedaż części zamiennych do samochodów

Kierownik Magazynu
Paweł Wilczko
pwilczko@adampolsa.com.pl
tel.: +48 785 010 343

EN/RU

 

Zarząd, Kadry
Księgowość, Administracja

Sekretariat (Centrala)

Asystent Zarządu
Marlena Mocarska
sekretariat@adampolsa.com.pl
tel.: +48 85 740 78 60

EN

 

Marketing

Kierownik Sekcji Marketingu

Agnieszka Sylwia Orzeszkowska
aorzeszkowska@adampolsa.com.pl
kom.: +48 695 551 023

RU

Kadry

Dyrektor Departamentu Kadr

Agnieszka Borowska-Żywno
aborowska@adampolsa.com.pl
tel.: +48 85 740 76 10
kom.: +48 603 640 133

EN

Księgowość

Zastępca Głównego Księgowego
Magdalena Radel
mradel@adampolsa.com.pl
tel.: +48 85 740 76 38

RU

 

Zastępca Dyrektora Departamentu Kadr

Marianna Kozłowska
mkozlowska@adampolsa.com.pl
tel.: +48 85 740 78 72
kom.: +48 601 562 120

RU

Administracja / Sekcja Zakupów

Specjalista ds. Zaopatrzenia
Jan Jasiński
jjasinski@adampolsa.com.pl
kom.: +48 603 722 636 / kom.: +48 601 673 277

EN

ADAMPOL S.A.

ul. Usługowa 3
15-521 Zaścianki k. Białegostoku

Telefon centrali: +48 85 740 78 60
Fax: +48 85 740 78 61
E-mail: adampol@adampolsa.com.pl

NR KRS: 0000056707
Sądu Rejonowego w Białymstoku
NIP: 542-000-01-62
REGON: 002347759
Kapitał zakładowy:
855.800,00 zł opłacony w całości.

Napisz do nas

  ADAMPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaściankach (15-521) przy ulicy Usługowej 3, pragnie poinformować, iż jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (zwanego dalej: „RODO”), w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych zamieszczonych w formularzu kontaktowym. Więcej na ten temat w naszej Polityce Prywatności.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne ale niezbędne do celów marketingowych, badania stopnia zadowolenia klienta, statystycznych oraz prowadzenia obsługi przedsprzedażowej i posprzedażowej.
  2. Dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji celów o których mowa w pkt.1 lub odwołania zgody;
  3. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Wyrażona zgoda może zostać w każdym momencie wycofana, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody,
  4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim o ile będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji zadań określonych w pkt.1.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do kontaktu z Panią/Panem – brak podania danych uniemożliwi kontakt;
  6. W oparciu o dane osobowe Spółka nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  8. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Adampol S.A. można się skontaktować poprzez e-mail: rodo@adampolsa.com.pl