OBIEKT INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ W MAŁASZEWICZACH

R

 

ealizując projekt ustawy o transporcie kolejowym, poniżej publikujemy dokumenty obiektu infrastruktury usługowej w Małaszewiczach:

 

Regulamin Obiektu Małaszewicze

Załącznik nr 1 - Wniosek o dostęp

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Załącznik nr 3 - Cennik dostępu do infrastruktury

Statut obiektu infrastruktury usługowej

KONTAKT:

Piotr Marczuk
Dyrektor Centrum Logistycznego w Małaszewiczach
pmarczuk@adampolsa.com.pl
tel: +48 85 740 76 43
mob: +48 605 601 737
EN/RU

Barbara Wójcik
Zastępca Dyrektora ds. Handlowych
Centrum Logistyczne w Małaszewiczach
bwojcik@adampolsa.com.pl
kom.: +48 603 703 467
EN/RU

Irena Giczan
Menedżer ds. Rozwoju Sprzedaży
igiczan@adampolsa.com.pl
kom.: +48 885 950 357
RU

 

ADAMPOL S.A. to firma odpowiedzialna społecznie. Jesteśmy odpowiedzialni wobec Klientów, pracowników, społeczności lokalnej oraz środowiska naturalnego. Przestrzegamy wszelkich  zasad z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i działania przeciw korupcji.

centrum konferencyjne

Centrum konferencyjne.