RAPORT CSR 2013

Z
apraszamy Państwa do lektury kolejnego raportu CSR.

Zapraszamy Państwa do lektury kolejnego raportu CSR.

Nasze biura i przedstawicielstwa znajdują się w Gdańsku, Gliwicach, Tychach, Małaszewiczach, a poza granicami kraju w Antwerpii (Belgia), Moskwie (Rosja), Manchester (Anglia),Turynie (Włochy), Nosovicach (Czechy), Barcelonie (Hiszpania) i Žilinie (Słowacja).

W SKRÓCIE…

Liczba zatrudnionych osób
1600

Oddziałów
13

Lat doświadczenia
31

Łączna powierzchnia centrów logistycznych i placów składowych
72 ha