SKŁADOWANIE

C
entrum Logistyczne ADAMPOL S.A. w Małaszewiczach oferuje unikatowe perspektywy logistyczne w postaci możliwości przeładunkowych w dowolnej oczekiwanej konfiguracji: wagon, samochód, kontener, magazyn i odwrotnie.

Centrum dysponuje powierzchnią magazynową 15 000 m2. Magazyn jest ogrzewany, oświetlony, codziennie sprzątany, fizycznie chroniony i monitorowany 24/7, przystosowany do obsługi towarów neutralnych, o różnej wielkości i ciężarze oraz dowolnych formach pakowania. Wysoki standard magazynu oraz stały nadzór Działu Kontroli Jakości tworzy idealne miejsce do obsługi towarów wartościowych, wrażliwych i wymagających specjalnego, indywidualnego podejścia.

Magazynowanie i przeładunki towarów

W naszym Centrum Logistycznym w Małaszewiczach (teren Wolnego Obszaru Celnego) wykonujemy m.in.:

 • bezterminowe składowanie towarów pochodzenia unijnego oraz
  nieunijnego w zadaszonym magazynie (blisko 15 000 m2)
 • usługi przeładunku towarów z kontenera do ciężarówki i v.v. oraz cross-docking, przeładunki pod dozorem celnym
 • transport multimodalny
 • dodatkowe usługi magazynowe: przepakowywanie, składanie partii, oklejanie, etykietowanie
 • dystrybucja
 • kompleksową dokumentację celną importową oraz eksportową
 • odprawy celne w uproszczeniu możliwe poza godzinami pracy Urzędu Celnego
 • indywidualne rozwiązania logistyczne dostosowane do potrzeb Klienta

Walory Terminalu w Małaszewiczach

 • tory kolejowe o standardzie europejskim i rosyjskim
 • terminal z placem kontenerowym o możliwościach przeładunku 40.000 TEU/rok
  i składowania 1600 TEU
 • Wolny Obszar Celny pracuje 24/7
 • własne zaplecze techniczne, infrastruktura oraz wiedza niezbędna do wykonania bezpiecznego przeładunku oraz składowania wszelkiego rodzaju towaru
 • ochrona 24/7 magazynu jak i całej własności Adampol S.A.
 • wysokie standardy jakościowe
 • kompleksowa obsługa jednego, wiarygodnego dostawcy

Kontakt:

Zastępca dyrektora ds. sprzedaży cargo
Centrum Logistyczne w Małaszewiczach
Barbara Wójcik
bwojcik@adampolsa.com.pl
kom.: +48 603 703 467
EN/RU

Wykorzystując transport morski, kolejowy, drogowy oraz nasze place przeładunkowe, dostarczamy samochody na zasadzie "door-to-door".

Składy celne, które należą do
ADAMPOL S.A. odpowiadają międzynarodowym standardom, min. ISO i Vecos. Mogą przyjąć jednostki w ramach składowania czasowego, tranzytu oraz konsygnacji samochodów a ich lokalizacja stanowią dogodne rozwiązanie logistyczne.

centrum konferencyjne

Centrum konferencyjne