SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

P
rzy firmie ADAMPOL S.A. powstała grupa rozwojowo-badawcza złożona ze specjalistów zajmujących się pracą koncepcyjną i tworzeniem nowej wiedzy, usług, procesów, metod i systemów. Celem grupy jest zarządzanie projektami innowacyjnymi, służącymi  realizacji zadań, związanych z transportem, logistyką a także zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Projekty innowacyjne powstałe w Spółce mają poszukiwać i testować rozwiązania problemów firm transportowych. Istotnym jest aby powstała koncepcja pozwalająca na skuteczniejsze i efektywniejsze zapobieganie, jak również zwalczanie pojawiających się trudności.

W ramach projektów rozwojowych zakładane jest udoskonalanie pewnych metod, które do tej pory były wykorzystywane, ale nie pozwalają na osiągnięcie satysfakcjonujących rezultatów w dziedzinie zarówno logistyki przewozowej, jak i zarządzania zasobami ludzkimi. Istotnym jest wykorzystanie potencjału firmy w dziedzinie zasobów rzeczowych i ludzkich. Spółka dysponuje bardzo dobrym zapleczem - nowoczesną salą szkoleniową oraz placami przeładunkowymi pozwalającymi na badania, podnoszenie kwalifikacji wraz z praktycznym przekazaniem wiedzy.

Personel grupy rozwojowo-badawczej to wykształceni i kompetentni ludzie z wieloletnim doświadczeniem, posiadający wiedzę w zakresie obowiązujących w Polsce przepisów prawnych zarówno dotyczących transportu jak i bhp, wspierani przez kadrę naukową Politechniki Białostockiej.

ADAMPOL S.A., jako firma z kilkunastoletnim doświadczeniem z zakresu usług transportowych, posiada wymagane licencje i certyfikaty, przywiązuje dużą wagę do współpracy z poszczególnymi instytucjami zarówno w kwestii zmieniającego się prawa jaki i kierunków rozwoju.

Przy firmie ADAMPOL S.A. powstała grupa rozwojowo badawcza złożona ze specjalistów zajmujących się pracą koncepcyjną i tworzeniem nowej wiedzy, usług, procesów, metod i systemów. Ich celem jest zarządzanie projektami innowacyjnymi, związanymi z realizacją zadań związanych z transportem logistyką a także zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Projekty innowacyjne powstałe w Spółce mają poszukiwać i testować rozwiązania problemów firm transportowych. Istotnym jest aby powstała koncepcja pozwalająca na skuteczniejsze i efektywniejsze zapobieganie, jak również zwalczanie pojawiających się trudności.

W ramach projektów rozwojowych zakładane jest udoskonalanie pewnych metod, które do tej pory były wykorzystywane, ale nie pozwalają na osiągnięcie satysfakcjonujących rezultatów w dziedzinie zarówno logistyki przewozowej, jak i zarządzania zasobami ludzkimi. Istotnym jest wykorzystanie potencjału firmy w dziedzinie zasobów rzeczowych i ludzkich. Spółka dysponuje bardzo dobrym zapleczem - nowoczesną salą szkoleniową oraz placami przeładunkowymi pozwalającymi na badania, podnoszenie kwalifikacji wraz z praktycznym przekazaniem wiedzy.

Personel to wykształceni i kompetentni ludzie z wieloletnim doświadczeniem, posiadający wiedzę w zakresie obowiązujących w Polsce przepisów prawnych zarówno dotyczących transportu jak i bhp, wspierani przez kadrą naukową Politechniki Białostockiej.

ADAMPOL S.A., jako firma z kilkunastoletnim doświadczeniem z zakresu usług transportowych posiada wymagane licencje i certyfikaty, przywiązuje dużą wagę do współpracy z poszczególnymi instytucjami zarówno w kwestii zmieniającego się prawa jak i kierunków rozwoju.

ADAMPOL S.A. to firma odpowiedzialna społecznie. Jesteśmy odpowiedzialni wobec Klientów, pracowników, społeczności lokalnej oraz środowiska naturalnego. Przestrzegamy wszelkich  zasad z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i działania przeciw korupcji.

centrum konferencyjne

Centrum konferencyjne