Skip to main content

Nota prawna

Niniejsza strona internetowa (Strona), w tym jej struktura oraz projekt graficzny, stanowią wyłączną własność ADAMPOL S.A. w Zaściankach oraz podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 04 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Jakiekolwiek kopiowanie elementów strony, informacji, tekstów, zdjęć czy też innych elementów graficznych, jak również znaków towarowych zamieszczonych na stronie, w celu wykorzystania w całości, części lub w formie zmodyfikowanej na innych serwisach www, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uprzedniej pisemnej zgody ADAMPOL S.A. jest zabronione prawnie.

ADAMPOL S.A. zastrzega sobie wyłączne prawo do zmiany oraz poprawienia informacji zawartych na Stronie w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników sieci Internet.

Together we can do more.
Try our services.