Wymagania Klientów Adampol SA dotyczące zakresu odpowiedzialności Przewoźnika

MAZDA, TOYOTA

Jeżeli pojazd Mazda, Toyota doznał uszkodzenia konstrukcyjnego zgodnie ze zgłoszeniem uszkodzenia przez Toyotę lub Mazdę lub ich przedstawicieli, będzie to traktowane jako „szkoda całkowita” i złomowane bez odzyskania pozostałości. W takim przypadku przewoźnik będzie odpowiadał za odszkodowanie w wysokości 100% wartości samochodu. Mazda, Toyota będą miały wyłączne uprawnienia do określenia, czy uszkodzony pojazd Mazdy może zostać naprawiony zgodnie z standardem nowego pojazdu, używanego (niespełniający norm), czy też musi zostać zezłomowany.

W przypadku, gdy pojazd, który został uszkodzony podczas wykonywania usług, może zostać naprawiony, ale nie może być już uznany za będący w oryginalnym stanie przez inspektora firmy Toyota / Mazda, Przewoźnik zostanie obciążony kosztami 20% wartości netto pojazdu + koszt naprawy.

Klasyfikacja szkody następuje zgodnie z standardem wytycznych: Mazdy,Toyoty.

Stellantis (Fiat, Lancia, Jeep)

W przypadku znacznych uszkodzeń lub uszkodzeń konstrukcyjnych, pojazd może być zakwalifikowany przez Klienta do procedury VAM tj. auto po naprawie nie nadaje się do sprzedaży jako nowe lub jako szkoda całkowita (przewoźnik pokrywa wartość całkowitą auta).

W przypadku, kiedy auto po naprawie nie nadaje się do sprzedaży jako nowe i przewoźnik wyraża chęć zakupu wcześniej naprawionego przez FCA samochodu, zobowiązany jest on do uiszczenia wobec FCA wszystkich opłat związanych z naprawą pojazdu, łączna wartość zakupu będzie sumą kosztów naprawy szkody dodaną do wartości ceny pojazdu (faktura źródłowa nie jest przez Klienta udostępniana), dołączając koszt transportu i ekspertyzy technicznej.

Gdzie:

- cena katalogowa – minus 30% dla pojazdów dla których odstęp czasowy między wprowadzeniem produktu na rynek oraz datą deklaracji o sprzedaży oferentowi najwyższej ceny przekracza okres 24 miesięcy

- cena katalogowa – minus 15% dla pojazdów dla których odstęp czasowy między wprowadzeniem produktu na rynek oraz datą deklaracji o sprzedaży oferentowi najwyższej ceny nie przekracza 24 miesięcy

Przewoźnik może skorzystać z prawa pierwokupu lub pokryć wartość odszkodowania: dewaluacja + obniżenie wartości spowodowanej utratą gwarancji + wartość naprawy szkody + koszt transportu na plac parkingowy + koszt ekspertyzy technicznej.

Przy czym:

- dewaluacja

  • 28% wartości katalogowej (wartość pojazdu dla klienta końcowego w pakiecie „kluczyki do ręki” z oszacowaniem na dzień wyrządzenia szkody).

- obniżenie wartości, spowodowane utratą gwarancji

  • -20% wartości katalogowej w przypadku całkowitej utraty gwarancji
  • -10% wartości katalogowej w przypadku częściowej utraty gwarancji

Transport krajowy PL:

W przypadku, gdy pojazd, który został uszkodzony podczas wykonywania usług, w sposób uniemożliwiający jego sprzedaż jako nowy po decyzji dealera Fiat, Lancia, Jeep i zatwierdzeniu Stellantis auto zostanie odebrane od dealera na koszt przewoźnika odpowiedzialnego za uszkodzenie, przetransportowane do Centrum Sprzedaży FCA i sprzedane po możliwie najlepszej cenie w stanie uszkodzonym. Kosztem utraty wartości handlowej zostanie obciążony przewoźnik odpowiedzialny za uszkodzenie.

Zgodnie z wymaganiami Klienta, każdy przewoźnik powinien posiadać ubezpieczenie „All Risk” na wypadek szkód powstałych w wyniku gradobicia.

Podpis kierowcy na schedzie wiąże się z wzięciem odpowiedzialności za szkodę.

W przypadku uzyskania raportu szkodowego na załadunku przez kierowcę należy go przesłać do Edyty Nosorowskiej enosorowska@adampolsa.com.pl w ciągu 10 dni od daty rozładunku.

Sched z załadunku nie można pokazywać na rozładunku.

Scheda znaleziona w aucie na placu załadunkowym nie jest ważna jeśli nie zostanie przepisana na nasz etap transportu.

BMW

Nie ma możliwości odbioru części wymienianych w procesie naprawy uszkodzonego pojazdu podczas transportu, brak dokumentu utylizacji.

RENAULT

Utrata wartości 15% (Reform B): w przypadku utraty wartości naliczana jest ona w wysokości 15% i liczona od ceny rynkowej.

Szkoda całkowita (Reform C): konieczność wymiany elementu konstrukcyjnego, uszkodzenia powyżej 50% wartości pojazdu. Total loss cena z commercial invoice – minus pozostałości wyliczone przez firmę GAIA.

Naliczane są koszty administracyjne (trasy do Włoch 38€), od reklamacji 1 uszkodzonego pojazdu. Koszty przygotowania i wysyłki dokumentów reklamacyjnych.

NISSAN

W przypadku gdy samochód nie może być przywrócony do stanu „zupełnie nowego”, ale można go przywrócić do stanu samochodu używanego naliczana jest utrata wartości w wysokości 20%.

KIA

Od początku trwania pandemii (kwiecień 2020), ze względów zdrowotnych, ICO w Antwerpii podjęło decyzję, aby odroczyć kontrolę pojazdów dostarczanych przez autotransportery. W przypadku wykrycia uszkodzeń o wynikach kontroli firma transportowa zostanie poinformowana drogą mailową w przeciągu 24 godzin po doręczeniu ładunku. Wszelkie szkody i braki stwierdzone w ciągu ww. okresu przez obsługę placu, leżą w odpowiedzialności przewoźnika.

JLR

Procedura JLR nie pozwala na odbiór uszkodzonych części, wyklucza również wykup uszkodzonego auta.

W przypadku kosztorysu przekraczającego 30 % wyceny produktu JLR, auto zostanie uznane za nienadające się do naprawy.

Do każdego uszkodzonego pojazdu dodawana jest kwota kosztów administracyjnych w wysokości 35£.

CAT

Do każdego uszkodzonego pojazdu dodawana jest kwota kosztów administracyjnych w wysokości 45EUR.

biuro

Kariera. Sprawdź aktualne oferty pracy.

kariera w adampolu

Społeczna odpowiedzialność biznesu.