HISTORIA FIRMY

07.12.1990 r.

Założenie firmy ADAMPOL S.A. przez Adama Byglewskiego.

1992 r.

Dołączenie do Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce - największej polskiej organizacji skupiającej przewoźników.

1994 r.

Rozszerzenie oferty o usługi magazynowania i składu celnego.

1996 r.

Przekształcenie formy organizacyjno - prawnej przedsiębiorstwa w spółkę akcyjną, która 28 października 1996 r. zostaje wpisana do Rejestru Handlowego. W tym samym roku następuje przeniesienie siedziby firmy z Supraśla do Zaścianek k. Białegostoku, gdzie wybudowana została nowa hala magazynowa, skład celny oraz powstał serwis warsztatowy.

1999 r.

Rok obfituje w kolejne zmiany, z których najważniejsze to poszerzenie oferty o usługi spedycyjne oraz „inwestowanie w jakość”.

2000 r.

Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością, co zostaje uhonorowane certyfikatem ISO 9002, potwierdzonym przez firmę SGS-ICS Zertifiziertes Qualitatsmanagement z Hamburga.

2001 r.

Wyposażenie wszystkich autotransporterów w system śledzenia GPS.

2003 r.

ADAMPOL S.A. otrzymuje certyfikat Jakości ISO 9000:2000, potwierdzony przez TÜV Saarland z Niemiec. W tym samym roku zostaje podjęta decyzja o rozpoczęciu długoterminowej współpracy. Ponadto, Spółka tworzy nowe schematy logistyczne przy dostarczaniu samochodów na zasadach „door-to-door” z wykorzystaniem transportu morskiego, kolejowego i drogowego oraz placów przeładunkowych. Rok 2003 to także rok utworzenia spółki córki Vectura LLC, firmy transportowej z siedzibą w Moskwie.

2004 r.

Przystąpienie do grona przewoźników europejskich European Car - Transport Group of Interest.

2007 r.

Dołączenie do oferty możliwości korzystania z profesjonalnego i nowoczesnego terminalu przeładunkowego zlokalizowanego na terenie Wolnego Obszaru Celnego (WOC) w Małaszewiczach, gm. Terespol. Dysponujemy tam placem składowym o pojemności na ponad 10 tysięcy samochodów.

2008 r.

Utworzenie firmy córki „Adampol Investment LLC”.

2009 r.

Otworzenie przedstawicielstwa ADAMPOL S.A. w Maidenhead (Wielka Brytania).

2010 r.

ADAMPOL S.A. został członkiem międzynarodowej organizacji Global Compact - największej na świecie inicjatywy na rzecz odpowiedzialności korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju.
Wdrożenie programu CSR opierającego się na podstawowych zasadach z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu - Zrównoważony Rozwój.

2011 r.

W ramach grupy ADAMPOL S.A. utworzono firmę BM Vehicle Logistics GmbH z siedzibą w Salzgitter (Niemcy).

2012 r.

Otworzenie Centrum Montażowego SKD na terminalu w Małaszewiczach.
Otworzenie przedstawicielstwa ADAMPOL S.A. w Turynie (Włochy).

2013 r.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kontrahentów, rozpoczęto w tym roku świadczenie szerokiej gamy usług w zakresie PDI (Pre-delivery Inspection) w Małaszewiczach.
Otworzenie przedstawicielstwa ADAMPOL S.A. w Antwerpii (Belgia).

2014 r.

Otwarcie nowego biura firmy ADAMPOL S.A. z siedzibą w Warszawie.
Podpisanie listu intencyjnego przez Zarząd Adampol S.A. i firmę Glovis Europe GmbH w sprawie strategicznego partnerstwa obu spółek.

2015 r.

Przystąpienie do Grupy ADAMPOL S.A. dwóch nowych firm - ADAMPOL Czech s.r.o. z siedzibą w Nosovicach w Czechach oraz ADAMPOL Slovakia s.r.o. w Zilinie na Słowacji.

2018 r.

Spółka ADAMPOL S.A. otrzymała certyfikat zgodności z normą OHSAS 18001:2007 jako potwierdzenie spełniania wszystkich wymogów międzynarodowej normy w systemie Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Wykorzystując transport morski, kolejowy, drogowy oraz nasze place przeładunkowe, dostarczamy samochody na zasadzie "door-to-door".

Kobieta przedsiębiorcza 2009

"Uzyskanie pełnej satysfakcji Klienta jest naszym nadrzędnym celem."