POLITYKA JAKOŚCI

N
asza Firma jest solidnym i zaufanym partnerem działającym na rynku motoryzacyjnym w kraju i za granicą. Świadczymy kompleksowe usługi transportowe, spedycyjne i magazynowe.

 

POMAGAMY KLIENTOM ZWIĘKSZAĆ ICH KONKURENCYJNOŚĆ!

 

Aby zrealizować powyższą misję:

 • stale zdobywamy zaufanie naszych Klientów, oferując wysokiej jakości usługi, które Spółka świadczy dokładnie, rzetelnie i terminow
 • zwiększamy zaangażowanie Pracowników i Współpracowników w budowę stabilnej przyszłości Firmy, zapewniając im satysfakcjonującą pracę w bezpiecznych warunkach i wspierając ich rozwój osobisty oraz karierę zawodową w ADAMPOL S.A.
 • dążymy do uzyskania stabilnej pozycji finansowej Firmy pozwalającej na finansowanie projektów związanych z rozwojem technologicznym i organizacyjnym Spółki
 • zmierzamy do bycia wiarygodnym i przejrzystym partnerem realizującym wzrost wartości Firmy z zachowaniem społecznej odpowiedzialności biznesu, troszcząc się o społeczność lokalną i dbając o środowisko naturalne
 • racjonalnie użytkujemy surowce, materiały, paliwa, energię i wodę
 • prowadzimy gospodarkę odpadami, w celu ich minimalizacji
 • działamy zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz zasadami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • dążymy do ciągłej poprawy systemu BHP oraz jego wyników, zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz sytuacjom potencjalnie wypadkowym
 • podejmujemy efektywne działania w kierunku dalszego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP
 • zobowiązujemy się zapobiegać awariom

 

Konsekwentna realizacja wymienionych celów będzie wspierana przez zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP. Zobowiązujemy się więc do spełniania i przestrzegania wymagań stawianych przez normy EN-ISO 9001:2015, EN-ISO 14001:2015 oraz BS OHSAS 18001:2007 i przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska i BHP oraz do osobistego nadzoru i udostępnienia niezbędnych środków pozwalających na jego utrzymanie i doskonalenie.

Deklarujemy wolę stałej realizacji Polityki Jakości, Środowiskowej i BHP, czego efektem będzie satysfakcja Klienta i stron zainteresowanych oraz sukces Firmy.

 

 

Nasza Firma jest solidnym i zaufanym partnerem działającym na rynku motoryzacyjnym w kraju i za granicą. Świadczymy kompleksowe usługi transportowe, spedycyjne i magazynowe.

 

POMAGAMY KLIENTOM ZWIĘKSZAĆ ICH KONKURENCYJNOŚĆ!

 

Aby zrealizować powyższą misję:

 • stale zdobywamy zaufanie naszych Klientów, oferując wysokiej jakości usługi, które Spółka świadczy dokładnie, rzetelnie i terminow
 • zwiększamy zaangażowanie Pracowników i Współpracowników w budowę stabilnej przyszłości Firmy, zapewniając im satysfakcjonującą pracę w bezpiecznych warunkach i wspierając ich rozwój osobisty oraz karierę zawodową w ADAMPOL S.A.
 • dążymy do uzyskania stabilnej pozycji finansowej Firmy pozwalającej na finansowanie projektów związanych z rozwojem technologicznym i organizacyjnym Spółki
 • zmierzamy do bycia wiarygodnym i przejrzystym partnerem realizującym wzrost wartości Firmy z zachowaniem społecznej odpowiedzialności biznesu, troszcząc się o społeczność lokalną i dbając o środowisko naturalne
 • racjonalnie użytkujemy surowce, materiały, paliwa, energię i wodę
 • prowadzimy gospodarkę odpadami, w celu ich minimalizacji
 • działamy zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz zasadami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • dążymy do ciągłej poprawy systemu BHP oraz jego wyników, zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz sytuacjom potencjalnie wypadkowym
 • podejmujemy efektywne działania w kierunku dalszego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP
 • zobowiązujemy się zapobiegać awariom

 

Konsekwentna realizacja wymienionych celów będzie wspierana przez zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP. Zobowiązujemy się więc do spełniania i przestrzegania wymagań stawianych przez normy EN-ISO 9001:2015, EN-ISO 14001:2015 oraz BS OHSAS 18001:2007 i przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska i BHP oraz do osobistego nadzoru i udostępnienia niezbędnych środków pozwalających na jego utrzymanie i doskonalenie.

Deklarujemy wolę stałej realizacji Polityki Jakości, Środowiskowej i BHP, czego efektem będzie satysfakcja Klienta i stron zainteresowanych oraz sukces Firmy.

 

 

pmg_6129_(2)

Historia firmy 07.12.1990 - założenie firmy przez...

autorransportery-200

Flota. W naszej flocie jest 611 własnych autotransporterów.