POLITYKA JAKOŚCI

Nasza Firma jest solidnym i zaufanym partnerem działającym na rynku motoryzacyjnym w kraju i za granicą. Świadczymy kompleksowe usługi transportowe, spedycyjne i magazynowe.

POMAGAMY KLIENTOM ZWIĘKSZAĆ ICH
KONKURENCYJNOŚĆ

Aby zrealizować powyższą misję:
• stale zdobywamy zaufanie naszych Klientów, oferując wysokiej jakości usługi, które Spółka świadczy dokładnie, rzetelnie i terminowo,
• zwiększamy zaangażowanie Pracowników i Współpracowników w budowę
stabilnej przyszłości Firmy, zapewniając im satysfakcjonującą pracę w bezpiecznych warunkach i wspierając ich rozwój osobisty oraz karierę zawodową w ADAMPOL S.A.,
• dążymy do uzyskania stabilnej pozycji finansowej Firmy pozwalającej na finansowanie projektów
związanych z rozwojem technologicznym i organizacyjnym Spółki,
• zmierzamy do bycia wiarygodnym i przejrzystym partnerem realizującym wzrost wartości Firmy
z zachowaniem społecznej odpowiedzialności biznesu, troszcząc się o społeczność lokalną i dbając
o środowisko naturalne,
• racjonalnie użytkujemy surowce, materiały, paliwa, energię i wodę,
• prowadzimy gospodarkę odpadami, w celu ich minimalizacji,
• działamy zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz zasadami
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
• dążymy do ciągłej poprawy systemu BHP oraz jego wyników, zapobiegania wypadkom przy pracy,
chorobom zawodowym oraz sytuacjom potencjalnie wypadkowym,
• podejmujemy efektywne działania w kierunku dalszego
doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP,
• zobowiązujemy się zapobiegać awariom.

Konsekwentna realizacja wymienionych celów będzie wspierana przez zintegrowany System
Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP. Zobowiązujemy się więc do spełniania
i przestrzegania wymagań stawianych przez normy EN-ISO 9001:2015, EN-ISO 14001:2015 oraz
EN-ISO 45001:2018 i przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska i BHP oraz do osobistego
nadzoru i udostępnienia niezbędnych środków pozwalających na jego utrzymanie i doskonalenie.

Deklarujemy wolę stałej realizacji Polityki Jakości, Środowiskowej i BHP, czego efektem
będzie satysfakcja Klienta i stron zainteresowanych oraz sukces Firmy.

 

 

pmg_6129_(2)

Historia firmy 07.12.1990 - założenie firmy przez...

autorransportery-200

Flota. W naszej flocie jest 611 własnych autotransporterów.