Skip to main content

Polityka jakości

Nasza Firma jest solidnym i zaufanym partnerem działającym na rynku motoryzacyjnym w kraju i za granicą. Świadczymy kompleksowe usługi transportowe, spedycyjne i magazynowe.

Pomagamy Klientom zwiększać ich konkurencyjność

Aby zrealizować powyższą misję:

  • stale zdobywamy zaufanie naszych Klientów, oferując wysokiej jakości usługi, które Spółka świadczy dokładnie, rzetelnie i terminowo,

  • zwiększamy zaangażowanie Pracowników i Współpracowników w budowę stabilnej przyszłości Firmy, zapewniając im satysfakcjonującą pracę w bezpiecznych warunkach i wspierając ich rozwój osobisty oraz karierę zawodową w ADAMPOL S.A.,
  • dążymy do uzyskania stabilnej pozycji finansowej Firmy pozwalającej na finansowanie projektów związanych z rozwojem technologicznym i organizacyjnym Spółki,
  • zmierzamy do bycia wiarygodnym i przejrzystym partnerem realizującym wzrost wartości Firmy z zachowaniem społecznej odpowiedzialności biznesu, troszcząc się o społeczność lokalną i dbając o środowisko naturalne,
  • racjonalnie użytkujemy surowce, materiały, paliwa, energię i wodę,
  • prowadzimy gospodarkę odpadami, w celu ich minimalizacji,
  • działamy zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz zasadami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • dążymy do ciągłej poprawy systemu BHP oraz jego wyników, zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz sytuacjom potencjalnie wypadkowym,
  • podejmujemy efektywne działania w kierunku dalszego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP,
  • zobowiązujemy się zapobiegać awariom.

Konsekwentna realizacja wymienionych celów będzie wspierana przez zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP. Zobowiązujemy się więc do spełniania i przestrzegania wymagań stawianych przez normy EN-ISO 9001:2015, EN-ISO 14001:2015 oraz EN-ISO 45001:2018 i przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska i BHP oraz do osobistego nadzoru i udostępnienia niezbędnych środków pozwalających na jego utrzymanie i doskonalenie.

Deklarujemy wolę stałej realizacji Polityki Jakości, Środowiskowej i BHP, czego efektem będzie satysfakcja Klienta i stron zainteresowanych oraz sukces Firmy.

Załączniki do pobrania

Together we can do more.
Try our services.