USŁUGI CELNE

W 
naszej firmie świadczymy pełną obsługę celno-spedycyjną. Głównym zadaniem pracowników działu jest:

 

 • przygotowanie zgłoszeń celnych we wszystkich procedurach (importowych, eksportowych, tranzytowych)
 • weryfikacja dokumentów celnych niezbędnych do dokonania odprawy celnej
 • zabezpieczenie należności wynikających z długu celno-podatkowego w tranzycie, posiadamy gwarancję tranzytową do wystawiania dokumentu T1
 • kompleksowa obsługa procedury TIR - Upoważniony nadawca TIR
 • możliwość samodzielnego zakładania/zdejmowania plomb celnych
 • sporządzanie dokumentów CMR, SMGS, CIM
 • zamykanie procedury tranzytu
 • przygotowanie deklaracji AKC-U
 • przygotowanie dokumentu DSK - składowanie czasowe
 • przygotowanie elektronicznego zgłoszenia tranzytowego EPI (Rosja, Białoruś, Kazachstan)
 • przygotowanie certyfikatów zabezpieczających należności celne i podatkowe na terenie Unii Celnej (Rosja, Białoruś, Kazachstan)

W naszej firmie świadczymy pełną obsługę celno-spedycyjną. Głównym zadaniem pracowników działu jest:

 • przygotowanie zgłoszeń celnych we wszystkich procedurach (importowych, eksportowych, tranzytowych)
 • weryfikacja dokumentów celnych niezbędnych do dokonania odprawy celnej
 • zabezpieczenie należności wynikających z długu celno-podatkowego w tranzycie, posiadamy gwarancję tranzytową do wystawiania dokumentu T1
 • kompleksowa obsługa procedury TIR - Upoważniony nadawca TIR
 • możliwość samodzielnego zakładania/zdejmowania plomb celnych
 • sporządzanie dokumentów CMR, SMGS, CIM
 • zamykanie procedury tranzytu
 • przygotowanie deklaracji AKC-U
 • przygotowanie dokumentu DSK - składowanie czasowe
 • przygotowanie elektronicznego zgłoszenia tranzytowego EPI (Rosja, Białoruś, Kazachstan)
 • przygotowanie certyfikatów zabezpieczających należności celne i podatkowe na terenie Unii Celnej (Rosja, Białoruś, Kazachstan)

Nasze mocne strony to

 • posiadanie zabezpieczenia generalnego w procedurze dopuszczenia do obrotu
 • posiadanie gwarancji tranzytowej niezbędnej do wystawiania dokumentu TIR
 • działalność na terenie Wolnego Obszaru Celnego w Małaszewiczach (powierzchnia 37.000 m2) Wolnego Obszaru Celnego w Gdańsku (powierzchnia 31.000 m2), posiadanie Składu Celnego w Zaściankach k/Białegostoku (powierzchnia 500 m2) co umożliwia procesy składowania, magazynowania, pakowania, konsolidacji i dekonsolidacji towarów przeznaczonych dla odbiorców zagranicznych lub sprowadzonych przez importerów na potrzeby krajowe, bez konieczności opłacania cła i podatku
 • posiadanie certyfikatu upoważnionego przedsiębiorcy AEO typu F - Uproszczenia Celne/Bezpieczeństwo i Ochrona, co przekłada się na szybsze, tańsze i bardziej elastyczne dostawy, przy jednoczesnym skróceniu czasu odpraw celnych
 • odprawy dokonywane na naszych placówkach w Zaściankach, Małaszewiczach i Gdańsku (miejscach uznanych) odbywają się bez konieczności dostarczania towarów do Urzędu Celnego (rewizja celna odbywa się na miejscu)
 • posiadamy uproszczenia dla wszystkich procedur celnych
 • odprawa celna trwa maksymalnie 1 godzinę
 • dogodne położenie na trasie Białystok - Bobrowniki; Małaszewicze-Koroszczyn


Kontakt:

Kierownik Działu Celnego
Emilia Milewska
emilewska@adampolsa.com.pl
tel.: +48 85 740 76 00
kom.: +48 693 312 326
EN

Składy celne, które należą do
ADAMPOL S.A. odpowiadają międzynarodowym standardom, min. ISO i Vecos. Mogą przyjąć jednostki w ramach składowania czasowego, tranzytu oraz konsygnacji samochodów a ich lokalizacja stanowi dogodne rozwiązanie logistyczne.

centrum konferencyjne

Galeria.  Zdjęcia naszego biura, warsztatów i
terminali.