Skip to main content

Akcjonariat

ADAMPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaściankach k. Białegostoku

ul. Usługowa 3, 15-521 Zaścianki k. Białegostoku

Telefon centrali: +48 85 740 78 60
Fax: +48 85 740 78 61
e-mail:

Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 5420000162
REGON: 002347759
BDO: 000000362
NR KRS: 0000056707

Kapitał zakładowy: 855.800,00 zł opłacony w całości

www.adampolsa.com.pl


Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Zaloguj się by otrzymać dostęp do dodatkowych informacji dla akcjonariuszy

Zapamiętaj mnie