Dnia 22.05.2017r odbył się Dzień Logistyki Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej organizowany przez studenckie koło naukowe LogiSquad. Wykłady „Praktyczne podejście do Logistyki” oraz „Polska w obliczu Nowego Jedwabnego Szlaku” przeprowadzili specjaliści Departamentu Cargo – Barbara Wójcik oraz Ewa Trochimiuk.  Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się autorskie warsztaty tematyczne Dyrektor Departamentu Sprzedaży Barbara Koncewicz – „Wyścig Logistyków”.  Na placu kampusu Wydziału Zarządzania Sekcja Szkoleń ADAMPOL S.A. dokonała prezentacji załadunku autotransportera oraz przegląd zestawu transportowego przed wyjazdem w trasę w wysokich standardach jakościowych naszych Klientów.Dzień Logistyki to kolejna forma aktywności podejmowana w ramach Umowy współpracy ADAMPOL S.A. z Politechniką Białostocką. W ramach działań wpisujących się w ideę społecznej odpowiedzialności biznesu realizowane są też staże studenckie, wizyty studyjne  oraz  stała obustronna wymiana wiedzy i doświadczenia między środowiskiem naukowym a specjalistami firmy ADAMPOL S.A.
Hisilicon Balong