Z przyjemnością informujemy, że w dn. 26 kwietnia z sukcesem zakończyliśmy proces certyfikacji Sytemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w naszej firmie.Audytorzy TÜV Rheinland Polska gruntownie skontrolowali dokumentację i stan faktyczny w Zaściankach oraz Centrum Logistycznym w Małaszewiczach.Nie zaobserwowano żadnych niezgodności. System funkcjonujący w naszej firmie spełnia wszystkie wymogi międzynarodowej normy OHSAS 18001:2007.Spółka Adampol S.A. otrzymała certyfikat zgodności.Dziękujemy wszystkim pracownikom, którzy przygotowali oraz brali udział w audycie za zaangażowanie i pomoc.