W dniach 24-28 kwietnia na prośbę naszych partnerów biznesowych z Kazachstanu – przedstawicieli strefy ekonomicznej Khorgos East Gate oraz KTZE Khorgos, Adampol zorganizował forum w Izbie Przemysłowo -Handlowej w Białymstoku oraz spotkanie z Marszałkiem Województwa Podlaskiego Jerzym Leszczyńskim, w którym wzięli udział przedsiębiorcy województwa podlaskiego. Marszałek przedstawił możliwości gospodarcze naszego regionu a przedstawiciele Khorgos zaprezentowali swoja ofertę, która może okazać się  interesująca dla podlaskich firm.Kolejne spotkanie z przedstawicielami polskiego biznesu Adampol zorganizował w hotelu Hilton, w Warszawie. Celem całego przedsięwzięcia było nawiązanie współpracy i efektywne wykorzystanie terminali Adampol w Małaszewiczach i Khorgos na kazachsko-chińskim przejściu granicznym w drodze rozwoju międzynarodowych korytarzy tranzytowo-transportowych. Swoją obecnością zaszczycili nas:  Pan Erbol Dauletijar, Radca Ambasadora Kazachstanu ds. Spraw Ekonomicznych oraz Pan Janusz Piechociński, Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Gospodarki w latach 2012-2015.Nowoczesny park logistyczno-przemysłowy  Khorgos Gateway został wybudowany przez rząd Kazachstanu na skrzyżowaniu wielu szlaków kolejowych. Z tego miejsca pociągi jeżdżą w każdym kierunku: do Bliskiego Wschodu, do Europy czy w głąb Azji.  Khorgos – jest to nowo wybudowany „suchy port” (projekt rządów Kazachstanu i Chin) z ogromnymi magazynami i terminalami przeładunkowymi, planuje się, że to będzie największy logistyczny hub w Azji Centralnej na Jedwabnym Szlaku.Spotkania uważamy za bardzo udane i mamy nadzieję, że zdobyte informacje podczas prezentacji i panelu dyskusyjnego przyczynią się do rozszerzania współpracy między Polską  i Kazachstanem w sferze handlu dwustronnego.