Małaszewicze to jeden z największych w Europie portów przeładunkowych, który ma szansę stać się również największym centrum logistycznym, skąd towary z Dalekiego Wschodu byłyby kierowane do innych krajów.
Nowy Jedwabny Szlak w ramach inicjatywy Trójmorza stwarza dla regionu ogromne szanse biznesowe a także nowe miejsca pracy. O tym m.in. rozmawiali eksperci podczas wrześniowego seminarium gospodarczego „Kolej na Polskę – Kolej na Lubelskie”, na którym firmę Adampol S.A. reprezentowała Pani Barbara Wójcik – Zastępca Dyrektora ds. Handlowych w naszym CL w Małaszewiczach.