PI Team jest nowa sekcją utworzoną w celu  wdrażania koncepcji ciągłego doskonalenia procesów w firmie Adampol S.A.PI Team pełni funkcję katalizatora usprawnień i wspiera wszelkie idee o innowacyjnym charakterze.Do głównych zadań sekcji należy:
  • Utrzymywanie aktualnych procesów biznesowych firmy
  • Usprawnianie procesów firmy
  • Koordynacja wdrożenia projektów o charakterze innowacyjnym
  • Udrażnianie komunikacji między różnymi działami w zakresie realizacji procesów oraz występujących w nich obszarów problemowych.
Życzymy sukcesów nowemu zespołowi !