RAPORT CSR 2014

Z
apraszamy Państwa do lektury kolejnego raportu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Spółce ADAMPOL S.A.

Zapraszamy Państwa do lektury kolejnego raportu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Spółce ADAMPOL S.A.

ADAMPOL S.A. to firma odpowiedzialna społecznie. Jesteśmy odpowiedzialni wobec Klientów, pracowników, społeczności lokalnej oraz środowiska naturalnego. Przestrzegamy wszelkich  zasad z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i działania przeciw korupcji.