• Bieżące zmiany legislacyjne dotyczące ekologicznego transportu towarowego na terenie UE
  • Rewizja dyrektyw unijnych w sprawie wag i wymiarów oraz w sprawie eurowiniet
  • Nowa opłata drogowa za CO2
  • Kwestia ujednolicenia długości załadowanych autotransporterów
  • Wdrożenie przepisów dotyczących inteligentnego tachografu II generacji i normy VDI dotyczącej mocowania transportowanych pojazdów

To główne tematy, które poruszono podczas ostatniego Regionalnego Spotkania Wschodniego Sektora ECG – The Association of European Vehicle Logistics w Stambule. Udział w nim wzięło prawie 70 członków organizacji.

Wydarzenie otworzył Przewodniczący Regionu, Krzysztof Szeligowski. W trakcie swojego wystąpienia przekazał informacje na temat sytuacji rynkowej branży automotive w Europie Wschodniej. Następnie, podczas otwartej dyskusji, skupiono się na poszczególnych państwach.

W dalszej części spotkania zajęto się bieżącą działalnością, celami strategicznymi i prezentacją działań poszczególnych grup roboczych ECG. Networking odbył się podczas malowniczego rejsu łodzią po cieśninie Bosfor.