Krzysztof Dakowicz, Prezes Zarządu ADAMPOL S.A. wziął udział w spotkaniu z uczniami Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andresa w Białymstoku. Wydarzenie odbyło się w ramach programu pt. „Actros Team – ruszamy w Polskę” i ma na celu promocję zawodu kierowcy-mechanika.

Prezes, w trakcie swojego wystąpienia, podkreślił, jak ważna jest rola kierowcy autotransportera. To osoba odpowiedzialna nie tylko za sam transport aut, a także za ich załadunek i bezpieczeństwo. Wyraził też nadzieję, że obecni uczniowie myślą o tym, aby w przyszłości wykonywać właśnie ten zawód. Dodał, że jest to praca wymagająca, ale jednocześnie dająca wiele satysfakcji.

„Actros Team – ruszamy w Polskę” to program stworzony przez ZMPD i Daimler Truck Polska. Obecnie odbyła się jego czwarta edycja. Poza Białymstokiem spotkania z młodzieżą ze szkół średnich odbyły się też w Mińsku Mazowickim, Olsztynie i Toruniu.