Bezpieczeństwo przede wszystkim! W dniu wczorajszym w CL Małaszewicze przeprowadzone zostało szkolenie z zakresu gaszenia pożarów pojazdów osobowych oraz wózków widłowych, w którym udział wzięło 25 pracowników z oddziału Małaszewicze.

Jest to kolejny cykl szkoleń mający na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz uzupełnienie wiedzy pracowników z zakresu oceny występujących zagrożeń i ryzyka które się z nimi wiąże. Cykliczne szkolenia PPOŻ pomagają wykształcić prawidłowe wzorce działania i uczą odpowiednich zachowań w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu pracowników podczas pojawienia się ognia.