17 października w naszej siedzibie głównej w Zaściankach odbyło się szkolenie przeciwpożarowe. Pracownicy ADAMPOL S.A. mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi procedurami ppoż. oraz sposobami bezpośredniego reagowania na zagrożenia ogniem.

W trakcie kursu omówiono następujące zagadnienia:

Jak przeciwdziałać zagrożeniom pożarowym?

Jak skutecznie posługiwać się kocem gaśniczym?

Kiedy należy używać gaśnicy proszkowej, a kiedy śniegowej?

Jak prawidłowo zabezpieczyć źródło ognia?

Szkolenie dzieliło się na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Udział w nim wzięło 20 osób. Pod czujnym okiem specjalistów z firmy SPEC-POŻ zdobyliśmy bardzo przydatną wiedzę.