Konferencja Automotive Logistics Russia jest bardzo ważnym wydarzeniem roku dla wszystkich z logistyki na rynku motoryzacyjnym. Jej uczestnikami są przedstawiciele największych firm z tej branży – zarówno producenci samochodów jak i operatorzy logistyczni.Uczestnicy konferencji mogą zaktualizować swoją wiedzę na temat rynku i branży motoryzacyjnej, dowiedzieć się więcej na temat działań konkurencji i wymagań Klientów. Jest to także doskonała okazja do dyskusji z innymi specjalistami oraz sposób na nawiązanie nowych kontaktów biznesowych.Adampol S.A. był jednym z głównych sponsorów Automotive Logistics Russia 2013. Jako złoty sponsor, mogliśmy w sposób bezpośredni upowszechnić  znajomość o firmie i jej usługach. Reklama skierowana do określonego sektora przemysłu oznacza nie tylko bycie operatorem logistycznym, to również wykazanie szczególnej wiedzy na temat przemysłu motoryzacyjnego.Do wystąpienia z prezentacją została zaproszona Prezes naszej firmy – Pani Elena Łukanowa, która w panelu dyskusyjnym pt. „Linking Russia to the rest of the world” zaprezentowała gościom konferencji m.in. korzyści płynące z wykorzystania multimodalnego terminalu w Małaszewiczach w wymianie handlowej między Unią Europejską a krajami CIS i Azją.