27 czerwca 2013r. ukazał się kolejny Ranking Firm TSL przygotowany pod kierownictwem prof. Haliny Brdulak, kierownika Zakładu Transportu Międzynarodowego i Logistyki SGH. Ranking firm TSL we współpracy z „Rzeczpospolitą” i TNS ukazuje się po raz 17. Jego uczestnikami są firmy osiągające co najmniej 50,1 % przychodów z działalności transportowo – spedycyjno – logistycznej.Adampol S.A. znalazł się w pierwszej dziesiątce rankingu największych firm TSL według wielkości przychodów ze sprzedaży podstawowej TSL w 2012 roku.Z kolei według rankingu wielkości sprzedaży ze „spedycji drogowej” Adampol S.A. zdobył drugą pozycję.Największe zyski brutto w 2012 roku osiągnęła firma Schenker, natomiast Adampol S.A. jest na 4. miejscu w tej kategorii.W rankingu firm TSL według dynamiki przychodów ze sprzedaży podstawowej TSL  2012/2011 firma Adampol zdobyła  27. miejsce.