Z dumą informujemy, że jednostka audytującą – TÜV Rheinland przyznała certyfikat zgodności firmie Adampol S.A. na obiektach w Zaściankach oraz Centrum Logistycznym w Małaszewiczach na zgodność systemu z normą ISO 45001:2018. Zakres certyfikacji obejmuje transport, spedycję, magazynowanie oraz demontaż pojazdów SKD. Wspólnie wypracowaliśmy ten sukces!