W ramach CSR (Corporate Social Responsibility) w naszej firmie, pod patronatem Zarządu zorganizowany został plebiscyt na najsympatyczniejszego pracownika Adampol S.A.O miano najsympatyczniejszego w kategoriach pracownik biurowy i kierowca ubiega się aż 32 kandydatów. O wyborze będą decydowały zasługi i osiągnięcia dla firmy, a także zaangażowanie w pracę i sprawy służbowe. Nie bez znaczenie powinny być też cechy charakteru pretendenta.Wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone w czasie tradycyjnej już Wigilii firmowej dnia 17.12.2010 roku.