Rozpoczęliśmy wdrażanie w naszej firmie nowego programu CSR opierającego się na podstawowych zasadach z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska, i przeciwdziałania korupcji w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu – Zrównoważony Rozwój.Korzyści, jakie chcemy odnieść ze stosowania zasad Zrównoważonego Rozwoju to:
 • zmniejszenie kosztów;
 • wyższa rentowność;
 • dobry wizerunek firmy;
 • ochrona środowiska;
 • racjonalna gospodarka odpadami;
 • możliwość zwiększonych inwestycji;
 • wzrost satysfakcji Klientów;
 • utrzymanie wysokiej jakości;
 • spełnianie standardów międzynarodowych;
 • wzrost kwalifikacji pracowników;
 • wykorzystanie nowoczesnych technologii;
 • zmotywowani pracownicy.