Dziękujemy Departamentowi IT za organizację zakończonego w firmie ADAMPOL SA trybu pracy zdalnej Home Office. Departament IT zajmuje się rozwojem istniejących programów,  tworzeniem nowych systemów i dedykowanie zindywidualizowanych rozwiązań informatycznych usprawniających procesy wewnętrzne firmy oraz komunikację z interesariuszami. Dzięki wysokim kompetencjom pracowników IT systemy informatyczne  są w wysokim stopniu zintegrowane, co powoduje spójność i szybki dostęp do informacji potrzebnych uczestnikom procesu logistycznego. Jesteśmy użytkownikami specjalistycznych autorskich programów TLS, Cargo, Shark oraz wielu innych pomocnych szytych na miarę aplikacji mobilnych wykorzystywanych na co dzień przez pracowników w różnych segmentach działalności firmy.