Wiemy jak ważne w okresie kryzysu jest wsparcie jednostek działających na zapleczu organizacyjnym firmy. Departamenty z ”drugiej linii”  również czuwają nad prawidłowym przebiegiem procesów biznesowych. Dzięki sprawnej komunikacji w firmie i ścisłej współpracy komórek, utrzymanie wysokich standardów obsługi klienta staje się możliwe również w trudnych czasach. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym pracownikom za strategiczne i administracyjne wsparcie.