Kolejnym krokiem wzmocnienia współpracy firmy ADAMPOL S.A. i Politechniki Białostockiej był udział naszych przedstawicieli w Międzynarodowym Forum Biznesowym, które odbyło się w Kownie (Litwa) 22 stycznia 2016 r. Uczestnikami wydarzenia, oprócz białostockiej uczelni, był Kauno Kolegija z Litwy oraz Rezeknes Augstskola z Łotwy, a także przedsiębiorcy i studenci z Państw nadbałtyckich. Tegoroczna impreza pt. “INTERNATIONAL BUSINESS EXPERIENCE FOR STUDENTS, ACADEMICS AND ENTREPRENEURS: POLAND, LITHUANIA AND LATVIA PERSPECTIVE”  była doskonałą okazją do wymiany wzajemnych doświadczeń, poszukiwania nowych rozwiązań, pomiędzy przedstawicielami świata nauki oraz biznesu.Prezentacja  Pani Urszuli Szydlik-Żukowskiej (PR Manager, Adampol S.A.) nt. korzyści współpracy na linii uczelnia-przedsiębiorstwo spotkała się z wyraźnym zainteresowaniem oraz uznaniem uczestników konferencji.Międzynarodowe Forum Biznesowe to impreza cykliczna, w 2015 r. odbyła się w Białymstoku, w 2016 r. w Kownie (Litwa), a przyszłoroczna konferencja planowana jest w Rezekne (Łotwa).