Dnia 4 stycznia 2016 roku oficjalnie rozpoczęła swoją działalność spółka Adampol Slovakia s.r.o., założona 04.11.2015 w Zilinie w Słowacji. Przedmiotem działalności nowej spółki grupy Adampol jest pełna obsługa logistyczna pojazdów produkowanych w fabryce Kia Motors Slovakia w Zilinie, obejmująca serwis PDI, woskowanie, składowanie oraz wysyłkę pojazdów transportem kołowym i kolejowym.Ponad 240 zatrudnionych w Adampol Slovakia pracowników obsługuje dziennie ponad 1000 aut marki KIA przeznaczonych na najważniejsze rynki motoryzacyjne na świecie.Kontakt: ADAMPOL SLOVAKIA, s.r.o. Deliveries & operations KMS Factory, Vehicle Processing Centre (VPC) Sv. Jana Nepomuckeho 1282/1 013 01 Teplicka nad Vahom SlovakiaManaging Director Ing. Štefan Miksák tel.: + 421 – (0) 41 5157300 mob.: + 421 – 918324301