W dniach 22-24.06.2015 w firmie Adampol S.A.  był przeprowadzony audyt re-certyfikacyjny. Audyt został przeprowadzony przez auditorów TUV Saar Cert i certyfikaty zostały wystawione przez akredytowaną w Niemczech jednostkę certyfikującą TUV SAAR CERT.W ramach audytu Spółka rozszerzyła obecny zakres certyfikacji. Certyfikowaliśmy dwie nowe usługi: inspekcje techniczne oraz likwidację szkód transportowych. Potwierdziliśmy tym samym najwyższy poziom świadczonych przez nas usług. Obecny zakres certyfikatu to: usługi transportowe, spedycja, magazynowanie, obsługa pojazdów mechanicznych, inspekcje techniczne oraz likwidacja szkód transportowych. 
ISO 9001:2008


Adampol JSC receives the ISO 9001:2008 Quality Certificate conducted by auditors of TUV Saar Cert.