Dyrektor Sprzedaży Firmy Adampol S.A. – Pani Barbara Koncewicz – została zaproszona jako prelegent, do udziału w konferencji „Transport i Logistyka na Podlasiu”. Wydarzenie miało miejsce dn. 21.09.2015 r. w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku. Pani Dyrektor udzieliła eksperckiej wypowiedzi w bloku tematycznym dot. rozwoju transportu i logistyki. Tematem prezentacji były „Rynki dalekiej Azji jako element strategii rozwoju przedsiębiorstwa Adampol S.A.”.Adampol S.A. dostrzega znaczenie rynków wschodnich i ich pozycję w dzisiejszej gospodarce światowej. Wolny Obszar Celny, na którym znajduje się centrum logistyczne Adampol S.A. w Małaszewiczach, nabiera w ostatnich latach szczególnego znaczenia. Coraz więcej polskich firm rozpoczyna współpracę z dostawcami z Chin. Ma to odzwierciedlenie w ciągłym wzroście obrotu kontenerów chińskich, w których logistyce z Małaszewicz na terenie Polski i krajów sąsiednich, Adampol S.A. jest niekwestionowanym liderem.Kraje CIS, w szczególności Rosja i Kazachstan, to kolejne obszary, gdzie poprzez Małaszewicze, coraz prężniej rozwijamy sieć połączeń. Centrum logistyczne w Małaszewiczach jest dla naszych Klientów najdogodniejszym węzłem logistycznym na przekroczenie wschodniej granicy z UE – zarówno w imporcie, jak i eksporcie.