Dnia 7 grudnia 2015 r. w ramach „Ogólnopolskiego Maratonu Naukowego” i Konferencji naukowej pt. „Prawno-logistyczne aspekty międzynarodowej wymiany towarowej przedsiębiorstw” organizowanej przez Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej, jako prelegent wystąpił Robert Borkowski, radca prawny Adampol S.A.Mecenas Borkowski w swoim wystąpieniu pt. „Prawne bariery w wymianie międzynarodowej przedsiębiorstw” wskazał i omówił istotne problemy prawne i logistyczne, które występują w zakresie międzynarodowego obrotu towarowego.Celem Konferencji była integracja środowiska naukowego z przedstawicielami praktyki oraz wspólne poszukiwanie rozwiązań w zakresie problemów, który napotykają na swojej drodze firmy logistyczne. Współpraca Politechniki i firmy Adampol S.A. to kolejny krok, który ma na celu zmaksymalizowanie obopólnych korzyści dla świata nauki i biznesu.