Dn. 10 grudnia 2015 r. w Rektoracie PB w Białymstoku, miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Politechniką Białostocką i firmą Adampol S.A.W wydarzeniu wzięli udział  reprezentanci władz Politechniki Białostockiej: prof. dr hab. inż. Lech Dzienis – Rektor Politechniki Białostockiej, prof. zw. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko – Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej, prof. nzw. dr hab. inż. Joanna Ejdys – Prodziekan ds. nauki i rozwoju Politechniki Białostockiej, a także reprezentanci firmy Adampol S.A.: Adam Byglewski, Wiceprezes Zarządu Adampol S.A., IL Hak Ju, Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy Adampol S.A., Anna Misiejuk – Koordynator Projektu.Dążeniem obu środowisk jest symbiotyczne działanie, oparte na wieloletnim doświadczeniu w branży i działalności operacyjnej firmy Adampol S.A. w logistyce oraz na programach naukowych Politechniki Białostockiej, którego wynikiem będzie kreowanie nowych szans rozwoju absolwentów i studentów. Stronami bezpośredniej współpracy są specjaliści z firmy Adampol S.A. i pracownicy naukowi Politechniki Białostockiej.Współpraca, oparta na autorskim pomyśle Barbary Koncewicz, Dyrektora Sprzedaży z ponad 20 letnim stażem pracy w firmie Adampol S.A., planowana jest w zakresie działalności naukowo-badawczej  oraz działalności dydaktycznej i obejmować będzie m.in.:
  • realizacje wspólnych projektów badawczo-rozwojowych;
  • doradztwo naukowo-badawcze, konsultacje techniczne, technologiczne i ekonomiczne;
  • organizacje konferencji i seminariów naukowych;
  • wymianę informacji naukowej oraz doświadczeń w zakresie kształcenia;
  • organizację konkursów na prace dyplomowe;
  • organizację praktyk dyplomowych, staży dla studentów i absolwentów Politechniki Białostockiej;
  •  organizację staży dla pracowników Politechniki Białostockiej.