Mamy zaszczyt poinformować, iż Adampol S.A. zajął I miejsce wśród 89 ocenianych przewoźników w przeprowadzonym przez firmę Volkswagen – Performance Review.Ocenie są poddawane między innymi: terminowość, ilość upomnień, jakość załadunku, stan techniczny ciężarówek oraz czas załadunku. Ewaluacja dotyczyła okresu od stycznia do czerwca 2014 roku.Ten wspaniały sukces to zasługa całego zespołu firmy z którego jesteśmy niezwykle dumni!